Vaša košarica je trenutno prazna.

Probaj

Ime pobjednika nagradnog natječaja je Jurica Đurinski, a evo zašto on misli da je najbolji izbor za Dormeo spavalicu:

„Definitivno sam najbolji izbor jer sam, po prirodi, spavalica. Imam opsežno iskustvo spavanja na raznim krevetima, madracima, kaučevima pa i podlogama koje nisu namijenjene spavanju. Također, svakom zadatku pristupam krajnje ozbiljno i možete očekivati da ću svih 8 sati spavanja odraditi krajnje stručno. Jedini uvjet s moje strane, nakon posla pauza za počinak od naporne smjene.“

Čestitamo!

Pravila nagradnog natječaja “Dormeo spavalice”

Članak 1.

STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 6, OIB: 97587356297, (dalje u tekstu Društvo i/ili organizator) u svrhu promidžbe proizvoda i usluga, organizira nagradni natječaj  (dalje u tekstu: Natječaj) pod nazivom "Dormeo spavalice". Pravila Natječaja bit će objavljena na stranici http://www.dormeospavalice.hr/. Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja i datuma proglašenja pobjednika.

Članak 2.

Nagradni natječaj traje u razdoblju od 14.02. do 05.03.2020. godine zaključno do 23:59 sati. Na internetskoj stranici http://www.dormeospavalice.hr/ u svrhu provođenja nagradnog natječaja “Dormeo spavalice”, postavit će se prijava koju svaki sudionik mora ispuniti i na kreativan i domišljat način odgovoriti na pitanje: “Zašto misliš da si Ti najbolji izbor za Dormeo spavalicu?” Ispunjavanje prijave i odgovor na nagradno pitanje ujedno je i uvjet sudjelovanja u natječaju.

Organizator će proglasiti  jednog pobjednika nagradnog natječaja koji je po ocijeni organizatora dao najkreativniji odgovor i objaviti ga do 09.03. 2020.godine.

Nakon završetka kreativnog nagradnog natječaja obveza je pobjednika da sudjeluje na Dormeo Sleep eventu gdje će spavanjem isprobati Dormeo madrac te je suglasan da će javno podijeliti svoja iskustva spavanja na Dormeo madracu. Pobjednik koji nije iz Zagreba, a osvoji nagradu, eventu prisustvuje o svom trošku.

Dormeo Sleep eventi organiziraju se u Zagrebu dana 13.03.2020.
Ukoliko pobjednik ne pristane na 8 sati spavanja na eventu nema pravo na nagradu i bira se druga osoba.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani RH koji prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja i ispune prijavu za nagradni natječaj. Svaki građanin koji se uključi u nagradni natječaj može podnijeti samo jednu prijavu.

Sudionici nagradnog natječaja mogu sudjelovati u nagradnom natječaju i pozivati druge osobe da sudjeluju u istom. Sudionici nagradnog natječaja neće pozivanjem drugih osoba na sudjelovanje ostvarivati nikakva prava ni prednost (skupljanje bodova i sl.). Sudionici nagradnog natječaja u potpunosti preuzimaju odgovornost za preporuke i pozive za sudjelovanje u nagradnom natječaju trećim osobama. STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. ne podržava slanje spam poruka u bilo kojem obliku. Svaka spam poruka koja će biti poslana od treće strane u svrhu natječaja će biti strogo zabranjena te će mogući  prekršitelji odgovarati za svoje postupke. Ukoliko će administrativne vlasti RH ili institucije koje kontroliraju slanje spam poruka ili davatelja usluga Interneta tražiti, STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. zadržava pravo da tim ovlastima, institucijama ili davateljima usluga ustupi informacije o sudionicima koje se optužuje za slanje spam poruka. Svi računalni programi koji štete nagradnom natječaju na bilo koji način i krše jedno od pravila, najstrože su zabranjeni. Ako se posumnja da jedan od sudionika koristi takav program, bit će trenutno diskvalificiran. Sve odluke priređivača nagradnog natječaja o diskvalifikacijama su konačne.

Članak 4.

Svaki sudionik nagradnog natječaja preuzima odgovornost za svoje odgovore dane u sklopu prijave na natječaj.

Članak 5.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sve prijave  koje ocijeni neprimjerenim ili uvredljivim na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi i koje bi vrijeđale javni moral.

Članak 6.

Nakon pregleda svih prijava, jedan najkreativniji i najdomišljatiji odgovor bit će izabran od strane tročlanog stručnog povjerenstva, a ime pobjednika bit će objavljeno na internetskoj stranici https://www.dormeo.com.hr/. Autor pobjedničkog odgovora bit će pozvan da  Organizatoru dostavi svoje pune podatke (ime, prezime, adresa i broj telefona), koji odgovaraju podacima na njegovoj osobnoj  iskaznici i pozvan da sudjeluje na Dormeo Sleep eventima i isproba Dormeo madrac. Organizator će odabranog sudionika obavijestiti o daljnjim aktivnostima i datumima održavanja evenata i istraživanja. Pobjednik se obvezuje potpisati izjavu organizatoru da će sudjelovati na eventu, uz obvezu da organizatora obavijesti najkasnije tri dana prije eventa ukoliko ne može prisustvovati ili odustaje kako bi se odredio drugi sudionik kao pobjednik. Potvrdu o sudjelovanju pobjednik mora dostaviti Organizatoru na mail u roku 24 sata od kada je obaviješten o vremenu održavanja eventa.

U slučaju da odabrani kandidat ne može i /ili ne želi sudjelovati na eventu i isprobati Dormeo madrac, Organizator zadržava pravo odabrati novog kandidata iz redova sudionika koji su poslali svoje prijave za vrijeme trajanja kreativnog nagradnog natječaja.

Članak 7.

Nagrada:

Jedna  nagrada u iznosu od 10. 000,00 (desettisuća) HRK.

Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu ili drugačiju nagradu.

Članak 8.

U kreativnom nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici STUDIO MODERNA - TV PRODAJA d.o.o. niti članovi njihove uže obitelji.

Članak 9.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti ili izbjeći.

Članak 10.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Ispunjavanjem prijave smatra se da se sudionik složio s Pravilima nagradnog natječaja.

Organizator nagradnog natječaja nije odgovoran za nepotpune prijave ili prijave koje nemaju točne podatke.

Članak 11.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 12.

Sudionici nagradnog natječaja jamče da su punoljetne osobe i suglasne su da se njihovi podaci (e-mail, ime, prezime, adresa, audio i video zapis) obrađuju od strane voditelja obrade i priređivača STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju i da se mogu koristiti za vrijeme nagradnog natječaja te završno za objavljivanje pobjednika nagradnog natječaja sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god. (GDPR). Nakon što završi nagradni natječaj osobni podaci sudionika bit će izbrisani 30 dana nakon završetka nagradnog natječaja definiranog Člankom 2.

Sudionici nagradnog natječaja suglasni su s objavljivanjem njihovih fotografija i imena i prezimena na Dormeo internet stranicama, kao da se i njihova iskustva mogu podijeliti  i nakon nagradnog natječaja u promotivne svrhe za Dormeo madrace na kojima su spavali.

Ukoliko sudionik natječaja da privolu i suglasan je da zaprima e-časopis od strane STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. posebno označenim poljem prilikom prijave na nagradni natječaj, slaže se da se njegovi osobni podaci koji se na ovaj način prikupe procesiraju i nakon nagradnog natječaja definiranog Člankom 2 do trenutka opoziva sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. god. (GDPR).

Korisnik u svakom trenutku ima pravo odustati od primanja takvih poruka i upotrebe osobnih podataka u svrhu promidžbe i informiranja o posebnim pogodnostima i proizvodima te o tome mora obavijestiti priređivača pisanim putem na adresu voditelja zbirke Zagreb, Slavonska avenija 6 ili poslati prigovor na adresu službenika za zaštitu osobnih podataka szop.hr@studio-moderna.com. Detalji obrade osobnih podataka mogu se pronaći na službenoj Dormeo stranici na poveznici Pravila privatnosti https://www.dormeo.com.hr/pravila-privatnosti/.